Метою курсу “Основи технології виробництва і метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки” є :

1. Навчити курсантів основам технологічної підготовки виробництва ОВТ, технології виготовлення деталей ОВТ, технології виготовлення броньових корпусів та башт, порядку збирання елементів бойової машини,  збиранню бойової машини в цілому, основам військової метрології, метрологічному забезпеченню військ;

2. Сформувати у курсантів практичні навики в технічної перевірки лінійних розмірів, електричних приладів, приладів перевірки тиску і температури, 

3. Розвивати у курсантів творчий хист по аналізу військових ситуацій і використання досягнень науки в інтересах розвитку практичної експлуатації машин.

 Метою викладання навчальної дисципліни “Основи логістичного забезпечення військ (сил)” є:

−    навчити курсантів організації та здійснення логістичного забезпечення підрозділів;

−    сформувати у курсантів організаторські здібності, ініціативу і самостійне мислення.

Метою викладання навчальної дисципліни “ Електрообладнання БТОТ” є:

-  вивчити теоретичні основ будови і функціонування електрообладнання БТОТ, характеристики конструкції та принципи дії  електричних систем згідно функціональних і принципових електричних схем, вузлів, пристрів, механізмів і приладів БТОТ в обсязі достатньому для практичного використання в процесі експлуатації та їх ремонту.

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Бронетанкове озброєння та військова техніка” є:

-  навчити курсантів устрою, принципу дії, фізичну сутність процесів, що відбуваються при роботі агрегатів, вузлів  і систем основного танка та інших марок машин;

-   формувати у курсантів тверді практичні навики в питаннях  обслуговування машин, приведення і підтримки озброєння підрозділу в бойовій готовності. 

Цей курс буде корисним для військовослужбовців, які безпосередньо експлуатують БТР-4Е, курсантів та студентів військових навчальних закладів та громадян які цікавляться сучасними зразками озброєння та військової техніки, 

Автор курсу 

Гончарук Сергій Степанович підполковник запасу, науковий співробітник

Тривалість курсу

8 тижнів 

Мета курсу

Курс призначений для вивчення будови та основ експлуатації бронетранспортера БТР-4Е.

Результати навчання

Початкові знання про будову основних складових частин БТР-4Е;

Початкові знання про експлуатацію БТР-4Е;

Самостійний пуск двигуна на тренажері або з використанням МПК (мультимедійного програмного комплексу) БТР-4Е

 Вимоги до слухачів

знає базовий курсу фізики середньої школи;
читає технічні схеми;
працює в  текстових та графічних редакторах;
користується мережею інтернет, та має доступ до неї.

Організація навчання за курсом

1.кожна тема відпрацьовується на протязі семи днів;
2.у процесі засвоєння курсу студент здійснює наступну діяльність:
-вивчає теоретичний матеріал з підручників “Технічний опис та інструкція з експлуатації”;
-відповідає на запитання для самоконтролю в кінці уроку (лекції);
-виконує практичні завдання у вигляді файлу;
-виконує тестові завдання після кожної теми;
-у форумі виконує завдання на пошук та усунення простіших несправностей