Метою викладання навчальної дисципліни “Основи логістичного забезпечення військ (сил)” є:

−    навчити курсантів організації та здійснення логістичного забезпечення підрозділів;

−    сформувати у курсантів організаторські здібності, ініціативу і самостійне мислення.

Метою викладання навчальної дисципліни “ Електрообладнання БТОТ” є:

-  вивчити теоретичні основ будови і функціонування електрообладнання БТОТ, характеристики конструкції та принципи дії  електричних систем згідно функціональних і принципових електричних схем, вузлів, пристрів, механізмів і приладів БТОТ в обсязі достатньому для практичного використання в процесі експлуатації та їх ремонту.

 

  Метою викладання навчальної дисципліни “Військовий ремонт БТОТ” є:

−   навчити курсантів організації військового ремонту БТОТ  в підрозділах у стаціонарних та польових умовах;

−   сформувати у курсантів тверді практичні навички у виконанні практичних робіт з демонтажу та монтажу вузлів, агрегатів та складальних одиниць БТОТ в мирний та воєнний час.

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Бронетанкове озброєння та військова техніка” є:

-  навчити курсантів устрою, принципу дії, фізичну сутність процесів, що відбуваються при роботі агрегатів, вузлів  і систем основного танка та інших марок машин;

-   формувати у курсантів тверді практичні навики в питаннях  обслуговування машин, приведення і підтримки озброєння підрозділу в бойовій готовності. 

  Метою викладання навчальної дисципліни “Експлуатація бронетанкової техніки ” є:

−         навчити курсантів основам організації експлуатації бронетанкової техніки в підрозділі, розумінню і аналізу процесу зміни стану машини;

- здатність аналізувати, досліджувати, організовувати технічно правильну експлуатацію та зберігання озброєння, бойової та іншої техніки підрозділу, вживати заходів для утримання їх у справному стані.

Метою викладання навчальної дисципліни “Експлуатація бронетанкового озброєння ” є:

−        сформувати та навчити курсантів твердих практичних навиків в питаннях  технічного обслуговування машин, приведення і підтримки озброєння підрозділу в постійній бойовій готовності, управління експлуатацією машин в підрозділі, опрацювання заходів по підвищенню якості експлуатації машин.

Метою викладання навчальної дисципліни “Експлуатація бойових машин” є:

−         навчити курсантів основам організації експлуатації машин в підрозділі, розумінню і аналізу процесу зміни стану машини;

−        сформувати у курсантів тверді практичні навики в питаннях  обслуговування машин, приведення і підтримки озброєння підрозділу в бойовій готовності, управління експлуатацією машин в підрозділі, опрацювання заходів по підвищенню якості експлуатації машин;

−        розвивати у курсантів  творчий хист по аналізу військових ситуацій і використання досягнень науки в інтересах розвитку практичної експлуатації машин.