Мета курсу: вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, зміст, мету та завдання морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) механізованого (танкового підрозділу); основи організації управління морально-психологічним забезпеченням під час підготовки та у ході сучасного бою, форми та методи роботи щодо проведення заходів морально психологічного забезпечення різних видів бою; МПЗ виконання військами (силами) інших, визначених законодавством України, завдань (рятувальні, пошукові, антитерористичні, міжнародні операції з підтримання миру та безпеки, участі у заходах особливого періоду тощо); особливості психологічної підготовки особового складу до бойових дій; сутність та головні завдання психологічного супроводу особового складу в бойовій обстановці.

Надання домедичної підготовки на поі бою  є основною запорукою врятування життя пораненному.

Теоретичний курс є складовою частиною План-програми комплексних практичних занять курсу первинної військово-професійної підготовки громадян, які проходять військову підготовку.

Головна мета теоретичного курсу надати знання громадянам, як діяти у ролі одиночного солдата у бою під час проведення комплексних практичних занять з курсу первинної військово-професійної підготовки та подальшого вивчення програми військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю; формувати у них організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвиватиу тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів.

     Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, основи сучасного загальновійськового бою, організаційно-штатну структуру, можливості, тактику дій механізованого  взводу (відділення) в різних видах бойових дій; формувати у них практичні навички щодо  роботи командира з організації бою і управління підрозділом в бою; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та схильність до аналізу. 

Мета курсу: Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття та категорії теорії управління; сутність і зміст бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати у них практичні навички в організації служби військ та веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.

  1. навчити громадян, які проходять військову підготовку, основам будови та експлуатації бронетанкового озброєння;
  2. формувати у громадян теоретичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів,
  3. ознайомити з організацією та проведенням робіт по обслуговуванню та усуненню несправностей бронетанкового озброєння та техніки,
  4. розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволідівати сучасними зразками військової техніки..