Вивчити з громадянами, яки проходять військову підготовку за псеціальністю "Бойове застосування військових частин і підрозділів військової розвідки", основні положення щодо сутності і змісту одиночної підготовки військовослужбовця;підготовки підрозділів військової розвідки до бойового застосування; безпосереднього виконання підрозділами військової розвідки завдань за призначенням.

Мета курсу: вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, зміст, мету та завдання морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) механізованого (танкового підрозділу); основи організації управління морально-психологічним забезпеченням під час підготовки та у ході сучасного бою, форми та методи роботи щодо проведення заходів морально психологічного забезпечення різних видів бою; МПЗ виконання військами (силами) інших, визначених законодавством України, завдань (рятувальні, пошукові, антитерористичні, міжнародні операції з підтримання миру та безпеки, участі у заходах особливого періоду тощо); особливості психологічної підготовки особового складу до бойових дій; сутність та головні завдання психологічного супроводу особового складу в бойовій обстановці.

Вивчити з громадянами, яки проходять військову підготовку за ВОС 030400, основні положення Правил стрільби та управління вогнем артилерії; сутність і зміст підготовки стрільби та управління вогнем артилерії; сутність, умови застосування й способи пристрілювання різних цілей, умови переходу до стрільби на поразку, порядок ведення й коректування вогню під час стрільби на поразку й способи обстрілу цілей артилерійськими підрозділами.

Надання домедичної підготовки на поі бою  є основною запорукою врятування життя пораненному.

Аналіз причин загибелі військовослужбовців під час ведення бойових дій вказує на те, що значну їх частину можно булоб врятувати при своєчасному та якісному наданні домедичної допомоги.

Теоретичний курс є складовою частиною План-програми комплексних практичних занять курсу первинної військово-професійної підготовки громадян, які проходять військову підготовку.

Головна мета теоретичного курсу надати знання громадянам, як діяти у ролі одиночного солдата у бою під час проведення комплексних практичних занять з курсу первинної військово-професійної підготовки та подальшого вивчення програми військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю; формувати у них організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвиватиу тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів.

     Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, основи сучасного загальновійськового бою, організаційно-штатну структуру, можливості, тактику дій механізованого  взводу (відділення) в різних видах бойових дій; формувати у них практичні навички щодо  роботи командира з організації бою і управління підрозділом в бою; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та схильність до аналізу. 

Мета курсу: Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття та категорії теорії управління; сутність і зміст бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати у них практичні навички в організації служби військ та веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.

  1. навчити громадян, які проходять військову підготовку, основам будови та експлуатації бронетанкового озброєння;
  2. формувати у громадян теоретичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів,
  3. ознайомити з організацією та проведенням робіт по обслуговуванню та усуненню несправностей бронетанкового озброєння та техніки,
  4. розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволідівати сучасними зразками військової техніки..