Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, основи сучасного загальновійськового бою, організаційно-штатну структуру, можливості, тактику дій механізованого  взводу (відділення) в різних видах бойових дій; формувати у них практичні навички щодо  роботи командира з організації бою і управління підрозділом в бою; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та схильність до аналізу. 

Мета курсу: Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття та категорії теорії управління; сутність і зміст бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати у них практичні навички в організації служби військ та веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.

  1. навчити громадян, які проходять військову підготовку, основам будови та експлуатації бронетанкового озброєння;
  2. формувати у громадян теоретичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів,
  3. ознайомити з організацією та проведенням робіт по обслуговуванню та усуненню несправностей бронетанкового озброєння та техніки,
  4. розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволідівати сучасними зразками військової техніки..