Друга чистина трисеместрового курсу загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей НТУ "ХПІ"

Містить розділи:

  • Електромагнетизм
  • Коливання та хвилі
  • Оптика

Курс споряджено тестами та контрольними завданнями. Пропоноване виконання віртуальних лабораторних робіт.

Перша чистина трисеместрового курсу загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей НТУ "ХПІ"

Містить розділи:

  • Механіка
  • Молекулярна фізика та термодинаміка
  • Електрика

Курс споряджено тестами та контрольними завданнями. Пропоноване виконання віртуальних лабораторних робіт.