Метою викладання дисципліни є: ознайомлення  з архітектурою комп’ютера;  вивчення систем числення, кодування інформації  та представлення числової, текстової, графічної аудіо- та відео-  інформації; отримання знань та навичок застосування бітових операцій, операцій зсуву, вивчення алгоритмів виконання арифметичних операцій; вивчення основ булевої алгебри, логічні функції, форми їх подання, мінімізації булевих функцій.