Курс читается в первом семестре для студентов дневной формы обучения.

Мета курсу:

• знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та випускаючої кафедри;
• інформування студентів про порядок організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»;
• ознайомлення з можливостями студентів НТУ «ХПІ» щодо реалізації власної освітньої та науково-дослідницької діяльності;
• надання інформації щодо можливості участі студентів у міжнародних проектах, організації побуту, відпочинку, участі у спортивних та культурно-масових заходах;
• ознайомлення з основними нормативно–правовими документами, що регламентують навчальний процес в НТУ «ХПІ»;
• інформування про соціально–правовий захист студента;
• формування у студентів системних уявлень про зміст і умови майбутньої професійної діяльності;
• ознайомлення з можливостями працевлаштування, головними вимогами потенційних роботодавців;
• формування у студентів основних понять і термінів, що стосуються спеціальності та спеціалізації;