В курсі «Основи наукових досліджень» викладені загальні відомості про науку і науково-дослідній роботі в вузах, питання пошуку і обробки науково-технічної інформації, методологія теоретичних і експериментальних досліджень, методи обробки результатів досліджень. Значну увагу приділено впровадженню і ефективності наукових досліджень, а також правилам оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, статей, тез, підходи до презентації робіт на конференціях.