Курс передбачений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" освітньої програми "Управління проектами у сфері інформаційних технологій" заочної форми навчання. 

Метою вивчення курсу є засвоєння основних процесів, сучасних методологій та стандартів управління програмами та портфелями. 

Завдання курсу - набуття теоретичних та практичних навичок використання сучасних методів та інструментів  управління програмами і портфелями проектів, в тому числі в області інформаційних технологій.

Спеціальність  «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Підготовку проводить кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління.