• Вид дисципліни: нормативна

Рівень:спеціаліст, магістр

Кількість кредитів ECTS: 5

Форма навчання: денна, заочна

Головна мета вивчення курсу “Економіка інтелектуальної власності ” досягнення розуміння методології та економіко-правових основ комерціалізації та оцінки вартості майнових прав на інтелектуальну власність, об’єктів, цілей та видів  оцінювання, дати можливість практичного застосування різних підходів до визначення вартості ОПІВ; визначення  збитків від порушення праволодіьців інтелектуального продукту;  сприяння розумінню  доцільності    придбання чи продажу інтелектуальної власності (ІВ).