Мета  - сформувати у студентів основи знань та вмінь щодо правових та економічних аспектів проблем набуття, розпорядження та захисту  прав на об’єкти інтелектуальної власності, ознайомити студентів із особливістю інтелектуальної власності як результату інтелектуальної творчої праці людини у будь-якій сфері людської життєдіяльності, популяризувати інтелектуальну власність та виховати у майбутнього фахівця повагу до результатів інтелектуальної творчої праці людини.

  • Вид дисципліни: нормативна

Рівень:спеціаліст, магістр

Кількість кредитів ECTS: 5

Форма навчання: денна, заочна

Головна мета вивчення курсу “Економіка інтелектуальної власності ” досягнення розуміння методології та економіко-правових основ комерціалізації та оцінки вартості майнових прав на інтелектуальну власність, об’єктів, цілей та видів  оцінювання, дати можливість практичного застосування різних підходів до визначення вартості ОПІВ; визначення  збитків від порушення праволодіьців інтелектуального продукту;  сприяння розумінню  доцільності    придбання чи продажу інтелектуальної власності (ІВ).