Мета

Дисципліна має метою вивчення:

-       комплексного погляду на сучасні веб-технології

 

Компетентності

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.

Готовність застосування сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації систем автоматичного проектування, здатність застосовувати їх на всіх етапах життєвого циклу програмного продукту.

 

Результати навчання

Знання підходів та методів проектування та розробки програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління, та вміння їх використовувати при розробці програмного забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.