Якщо Ви хочете сформувати професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у своїй фаховій сфері, здобути навички оптимальної мовленнєвої поведінки у професійній діяльності, ласкаво просимо до нашого курсу.

Мета курсу: сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері, виробити навички оптимальної мовленнєвої поведінки у професійній діяльності.

Навчальна дисципліна "Українська мова" для студентів І курсу заочної форми навчання всіх галузей знань і спеціальностей загальної підготовки (бакалаврат). 

Мета курсу "Українська мова" – сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері, виробити навички оптимальної мовленнєвої поведінки у професійній діяльності. 

This course is intended for a very wide audience of Russian language learners, pursuing various goals (living and studying in those countries where Russian is spoken; short-term Russian courses; traineeship; getting of language credits, etc.).

The course includes a range of material to give students the essential skills and knowledge they need for intermediate Russian reading, speaking, and writing (up to B1 Council of Europe language descriptor).

         This course is intended for a very wide audience of Russian language learners. It can be used by future students planning to enter universities in those countries where Russian is spoken.