Якщо Ви хочете сформувати професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у своїй фаховій сфері, здобути навички оптимальної мовленнєвої поведінки у професійній діяльності, ласкаво просимо до нашого курсу.

Мета курсу: сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері, виробити навички оптимальної мовленнєвої поведінки у професійній діяльності.

Навчальна дисципліна "Українська мова" для студентів І курсу заочної форми навчання всіх галузей знань і спеціальностей загальної підготовки (бакалаврат). 

Мета курсу "Українська мова" – сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері, виробити навички оптимальної мовленнєвої поведінки у професійній діяльності.