Курс "Вступ до спеціальності" для студентів спеціалізацій 073.04 Менеджмент підприємств та організацій та 073.06 Управління підприємницькою діяльністю. Нова система ринкового господарювання, яка сформувалася в умовах вітчизняної економіки, потребує фахівців, які володіють глибокими знаннями в галузі сучасного менеджменту. У цьомукурсі розкривається сутність менеджменту організації, як системи, яка по новому організує внутрішньовиробничі економічні відносини. Курс допоможе студентам та аспірантам, які вивчають проблеми менеджменту організації, а також фахівцям, які приймають участь в управлінні підприємствами.

Курс "Вступ до фаху" викладається студентам першого курсу зі спеціальності 073 "Менеджмент"