Курс "Управлінський облік" призначений для студентів  3-го курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Курс "Стратегічний аналіз" ставить за мету підготувати фахівців, здатних вирішувати приктичні проблеми  зі стратегічного аналізу, що передбачає застосування концептуальних основ  методики та техніки проведення аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності субєкта господарювання  та обгрунтування стратегічних управлінських рішень щодо подальшого його розвитку. 

Курс "Вступ до фаху" викладається студентам першого курсу зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Спеціальність Менеджмент організацій і адміністрування 

Менеджмент

Кафедра менеджменту та оподаткування

Факультет Бізнесу та фінансів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Мета курсу:

ознайомити із спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування"; виявити серед абітурієнтів зацікавлених у подальшому навчанні за спеціальністю та надати їм можливість перевірити  власні знання з менеджменту, а також створити умови для подальшої творчої роботи студентів

Переваги:

1. Мова навчання: англійська, російська, українська.

2. Стажування: Германія, Словенія, США, Польща.

3. Працевлаштування за спеціальністю - 100 %.

Навчання на дистанційному курсі:

Дистанційний курс розрахований на учнів 11 класів,

навчатись можуть усі бажаючи.

Корисні посилання:

61024, Харків, вул. Пушкінська, 79/2 учбовий корпус 5, 4-й поверх к. 401

кафедра менеджменту та оподаткування

тел. (057)70-76-539

Email розробника курсу: доцент кафедри менеджменту та оподаткування

Лінькова Олена Юріївна

kudoyar_elena@mail.ru

PS: Мері Паркер Фолет: "Менеджмент - це забезпечення досягнення мети організації працівниками"

Податок є одним з найстародавніших фінансових інструментів світу. Сучасна система оподаткування є поєднанням податкової теорії, утворення податкової системи, різних форм податків, методів їх справляння, контролю за їх використанням та інше. 

Оподаткування є невід'ємною економічною функцією будь-якої держави.  Це головна форма державних доходів.  

В рамках даного курсу пропонується ознайомлення з основами оподаткування. Майбутній студент отримає відповіді на питання: що таке податки, навіщо вони потрібні, хто має сплачувати податки та яка відповідальність настане при ухилянні від їх сплати.

Податковий кодекс