Курс "Вступ до фаху" викладається студентам першого курсу зі спеціальності 073 "Менеджмент"