Макроекономіка - це наука, що вивчає закономірності функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки країни в цілому, такі загальні процесси і явища як інфляція, безробіття, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, бюджет країни тощо.

Курс "Державне та регіональне управління" формує у студентів сучасне мислення та досвід у сфері управління на національному та регіональному рівнях; надбанні навички та компетенції, необхідні для виконання завданнь професійної управлінської діяльгості, а також участі у виконанні функцій  органів державної влади та місцевого самоврядування.

Это фундаментальная экономическая наука, которая позволяет ориентироваться в экономической действительности, понимать, оценивать и прогнозировать экономические процессы, затрагивающие интересы каждого человека, и принимать экономически эффективные решения.

Курс призначений для студентів І курсу заочного відділення навчального інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ"

Навчальний курс займає одне з провідних місць у формуванні економічного мислення майбутнього економіста та менеджера, надає йому вміння користуватися інструментарієм мікроекономічного аналізу при вирішенні економічних завдань, самостійно і кваліфіковано оцінювати конкретні ситуації, розумітися на змісті і значенні економічної інформації щодо діяльності певних економічних суб’єктів.