Это фундаментальная экономическая наука, которая позволяет ориентироваться в экономической действительности, понимать, оценивать и прогнозировать экономические процессы, затрагивающие интересы каждого человека, и принимать экономически эффективные решения.

Курс призначений для студентів І курсу заочного відділення навчального інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ"

Навчальний курс займає одне з провідних місць у формуванні економічного мислення майбутнього економіста та менеджера, надає йому вміння користуватися інструментарієм мікроекономічного аналізу при вирішенні економічних завдань, самостійно і кваліфіковано оцінювати конкретні ситуації, розумітися на змісті і значенні економічної інформації щодо діяльності певних економічних суб’єктів.