Дисциплина "Балансы" включена в базовую часть учебного плана для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 071 "Учет и налогообложение".

Мета курсу: формування системи теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.