Мета курсу - ознайомлення студентів економічних спеціальностей з дисципліною "Економіка підприємства", в стислій формі здійснюється огляд тем, які будуть вивчатися на в дисципліні "Економіка підприємства" на наступних курсах навчання за спеціальністю 051 "Економіка". Дисципліна "Вступ до спеціальності (економіка підприємства)" знайомить студента з понятійно-категоріальним апаратом дисципліни "Економіка підприємства".

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про весь цикл робот з організації виробництва, управління цим процесом та взаємозв’язок між окремими його складовими, а також навчити ефективно організовувати виробничий процес, орієнтуючи його на вимоги ринку.

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» розрахований на 8 тижнів і орієнтований на студентів спеціальності «Промислова електроніка» заочної форми навчання. Під час навчання використовується виконання індивідуальних завдань, робота в форумі, обговорення проблемних питань.