Курс з філософії для заочного (дитсанційного відділення). Головна задача курсу - передати студентові знання з предмету філософії, а саме, історії філософії, а також виховати у студента цілу низку якостей, як асбтрактне мислення, критичне мислення, здатність до теоритизування і т.д.