Дистанційний  курс Вступ до фаху "Фізична культура і спорт"

Мета курсу: сформувати систему знань та уявлень про сферу професійної діяльності в галузі фізичної культури і спорту.